Omdat ieder individu uniek is, biedt Yarin.Online hulp op maat. Dit betekent bijvoorbeeld dat Yarin eerst helder in kaart brengt hoe klachten zijn ontstaan, hoe problemen met elkaar samenhangen en wat maakt dat problemen blijven bestaan. Zelf snappen hoe dit werkt is een eerste (belangrijke) stap. Yarin werkt volgens de richtlijnen die onder andere door het NIP, de NVO en het Trimbos Instituut zijn opgesteld. Lees bijvoorbeeld hier wat wordt geadviseerd bij stemmingsklachten. Yarin maakt dan ook gebruik van evidence based behandelmethodes zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) of EMDR. Meer informatie over deze behandelmethodes vindt u hier. Wij bespreken gedrag en gedachten die problemen in stand houden. Bij angst weten wij bijvoorbeeld dat vermijding zorgt dat klachten blijven bestaan. Er ontstaat een “angstcirkel”. Wanneer je denkt dat mensen je zullen uitlachen als je een presentatie geeft, dan is het begrijpelijk dat je dit het liefst uit de weg gaat. Dit zorgt er alleen wel voor dat je niet ervaart dat waar je bang voor bent in werkelijkheid niet gebeurt en dat je mogelijkheden hebt om deze situatie het hoofd te bieden. Tussen de behandelsessies door staat oefenen met waar je bang van wordt dan ook centraal. Onderzoek toont aan de CGT een effectieve en over het algemeen een kortdurende behandeling is. Niets motiveert meer dan ontdekken dat iets wel lukt. Yarin vindt het belangrijk om samen haalbare en realistische (SMART) doelen te stellen. De hulpvraag en wensen van de client staan hierbij voorop. Wat hoop jij dat over drie maanden anders gaat in je leven? Wij vinden het daarbij van belang om opvoeders en andere belangrijke betrokkenen te betrekken bij de behandeling. Alles natuurlijk met gerichte toestemming. U leest hiermeer over hoe wij naasten bij de behandeling betrekken.