Yarin.Online werkt transparant en vraaggericht!

Samen beslissen over passende hulp

Yarin.Online werkt volgens de richtlijnen die onder andere door het NIP, de NVO en het Trimbos Instituut zijn opgesteld. Kennis over werkzame behandelmethoden delen wij graag, zodat wij samen kunnen beslissen over passende hulp. Lees hier hoe dit er in de praktijk uitziet (bron: www.richtlijnenjeugdhulp.nl)

Kwaliteitsstatuut GGZ – Vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Yarin.Online beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Wij kennen de grenzen van ons professioneel handelen

Yarin.Online heeft de kennis en expertise om aan een grote groep effectieve hulp te bieden. Wij zijn ons daarbij ook bewust van de grenzen van ons professioneel handelen. Yarin heeft deze grenzen beschreven in wat wij noemen inclusie- en zorgvuldigheidscriteria. U  leest hier wat wij hierover intern hebben opgeschreven als richtlijn. Wij denken graag buiten de hokken waar nodig en daarom kunnen wij van deze criteria afwijken als dat in het belang van de cliënt is en wij dat samen kunnen onderbouwen.

CQ-index

Om te kunnen meten hoe cliënten van 18 jaar of ouder de behandeling ervaren, vragen wij aan het einde de CQ-index in te vullen. De CQ-index is een vragenlijst waarmee wij de kwaliteit van de kortdurende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kunnen monitoren.